Diğer Müdavimler
Demirtaş Ceyhun Hikâye, roman ve inceleme kitapları yazarı

Özgeçmişi Adana'da doğdu. 1959 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Genelde toplumsal konuların irdelenmesine yönelen eserler veren Ceyhun'un ilk hikâyeleri 1955 yılında Yeni Ufuklar dergisinde yayımlanmaya başlandı. Mavi, Salkım, Yelken ve Pazar Postası dergilerinde de hikâyeler yayımladı.Yazarlığının ilk döneminde kişisel sorunlar üzerine eserler veren Ceyhun'un konulara bakış açısı, cinsel ve ruhsal sorunlara getirdiği farklı yaklaşımlar dikkati çekti. Ancak yazarın günümüzde kitlelerce tanınması, daha sonraları çağdaş içeriği ağır basan, toplumsal gerçeklerin kökenlerine yönelen inceleme eserleri ile olmuştur. Ceyhun, Asya adlı romanıyla 1970 TRT ödülünü, Çamasan adlı eseriyle 1973 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı. Yazarın ayrıca Horozlu Ayna isimli bir çocuk hikâye kitabı da bulunmaktadır. Ceyhun, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Başkan Yardımcılığı görevi sırasında özel yüksekokulların devletleştirilmesi için mücadele etmiş ve Anayasa Mahkemesi'nin 1971 yılında aldığı kararla 44 yüksekokul devletleştirilmiştir. 1984 yılında Aziz Nesin ve Yalçın Küçük'ün de aralarında bulunduğu birçok aydınla birlikte Aydınlar Dilekçesi'ni hazırlayanlar arasında yer aldı. Demirtaş Ceyhun haftalık Aydınlık'ta köşe yazıları yazmaktaydı. İşçi Partisi üyesi ve partinin 2007 yılında ilan edilen Milli Hükümeti'nin Kültür Bakanı'ydı. Zatürre tedavisi görmekte olduğu hastenede hayatını kaybeden Ceyhun'un cenazesi İstanbul Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eserleri

           Hikaye

 • Tanrıgillerden Biri (1961)
 • Yan Hanı (1967)
 • Çamasan (1972)
 • Apartman (1974)

            Roman

 • Asya (1970)
 • Cadı Fırtınası (1982)

             İnceleme - Araştırma

 • Haçlı Emperyalizm (1967)
 • Yağma Edilen Türkiye (1968)
 • Yeni Bir Dev (1977)
 • Yüz Yaşında ki Delikanlı Bulgaristan (1978)
 • 20. Yüzyıl ve Edebiyat (1979)
 • Ah Şu Biz Göçebeler (1994)
 • Yaşasın Aziz Nesin (1995)
 • Ah Şu Biz Karabıyıklı Türkler (1996)
 • Türk Edebiyatındaki Anadolu (1996)
 • Ayı İzi: Eylül Öyküleri (1997)
 • Yakılacak Adam Aziz Nesin (2006)

             Çocuk Konulu Eserleri

 • Avsalı Çocuk (1978)
 • Savaş ve Küçük Barış (1979)
 • Ada’nın Kuşu (1979)

 

ÖDÜLLER

 • TRT 1980 Sanat Yarışmasında başarı armağanı (Asya ile)
 • 1973 Sait Faik Hikâye Arma-ğanı (Çamasan ile)
 • TDK 1975 Hikâye Armağanı'nı (Apartman ile)