Diğer Müdavimler
Doğan Hızlan Yazar ve köşe yazarı

Özgeçmişi İstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'ni bitirdi. Hukuk öğrenimine başladı. İlk yazısı 1954 yılında yayımlanan Doğan Hızlan, çeşitli edebiyat dergilerini ve aralarında Cumhuriyet'in de olduğu gazetelerin sanat sayfalarını yönetti. Bunun yanı sıra birçok gazete ve dergide eleştiriler yayımladı. 1980 yılında Bayram Gömleği adlı bir çocuk hikâyeleri güldestesi hazırladı. Ercümend Behzad Lav’ın Bütün Eserleri’ni yayıma hazırladı. Son olarak İhsan Yılmaz ile birlikte Celâl Sılay’ın Toplu Şiirleri’ni Hüsran Filizleri adıyla yayımladı. En yeni kitabı, Hürriyet Pazar'da yayımlanan kitap yazılarından oluşan Aynadaki Bakışlar'dır. Halen Hürriyet Gazetesi’nde yazıyor. Türk Edebiyatı'nın gelişmesine katkılarını sürdürüyor.

Eserleri

 • Yazılı İlişkiler - İnceleme-Deneme Eleştiri (1983)
 • Günlerde Kalan - Çağdaş Edebiyatımıza Dipnotları (1983)
 • Sanat Günah Çıkarıyor (1992)
 • Kitaplar Kitabı - Eleştiri (1996)
 • Saklı Su: Deneme (1996)
 • Ne Kadar Mozart O Kadar Süt (1996)
 • Söyleşiler (1997, 2001)
 • Güncelin Çağrısı (1997)
 • Düzyazı Ayracı (Kitaplar Kitabı II) Eleştiri (2001)
 • Mavi Bereli - Edebiyat ve Dil Yazıları, Deneme (2001)
 • Düzyazı Ayracı (2001)
 • On Birinci Kat Yazıları (2001)
 • Şiir Çilingiri (Kitaplar Kitabı I) Eleştiri (2001)
 • Edebiyat dönencesi - Yazılar (2003)
 • Yalnızlık Kahvesi (2003)
 • Eleği Duvardan İndirelim (2005)
 • Aynadaki Bakışlar: (Kitaplar Kitabı 3) (2006)
 • Edebiyat Daima (2006)
 • Sönmüş Kibritin İzinde (2006)
 • Çalıntı Kitap Deposu (2007)