Diğer Müdavimler
Fethi Naci Yazar ve eleştirmen

Özgeçmişi Asıl adı İsmail Naci Kalpakçıoğlu'dur. Giresun'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1940 yılından itibaren çeşitli dergilerde, şiir ve öyküleri yayımlandı. Fethi Naci adını 1953'ten sonra yazdığı eleştirilerde kullanmaya başladı. 1965'de Gerçek Yayınevi'ni kurdu. Yayınevinde başlatılan "Yüz Soruda" dizisi büyük ilgi gördü. Türk edebiyatına özellikle eleştirileriyle büyük katkılarda bulundu.

Eserleri

 • İnsan Tükenmez Kalem (1956)
 • Gerçek Saygısı (1959)
 • Azgelişmiş Ülkeler ve Sosyalizm (1965)
 • Emperyalizm Ya Da Pijama Giymiş Eşek Nedir? (1965)
 • Azgelişmiş Ülkelerde Askeri Darbeler ve Demokrasi (1966)
 • Kompradorsuz Türkiye (1967)
 • 100 Soruda Atatürk'ün Temel Görüşleri (1968)
 • On Türk Romanı (1971)
 • Edebiyat Yazıları (1976)
 • 100 Soruda Türkiye'de Roman ve Toplumsal Değişme (1981)
 • Eleştiri Günlüğü (1986)
 • Bir Hikâyeci: Sait Faik-Bir Romancı: Yaşar Kemal (1990)
 • Gücünü Yitiren Edebiyat (1990)
 • Roman ve Yaşam (1992)
 • Eleştiride 40 Yıl (1994)
 • 40 Yılda 40 Roman (1994)
 • Reşat Nuri'nin Romancılığı (1995)
 • 50 Türk Romanı (1997)
 • Şiir Yazıları (1997)
 • 60 Türk Romanı (1998)
 • Kıskanmak (1998)
 • Sait Faik'in Hikâyeciliği (1998)
 • Yaşar Kemal'in Romancılığı (1998)
 • Yüzyılın 100 Türk Romanı (1999)
 • Dönüp Baktığımda (1999)