Diğer Müdavimler
Peyami Safa Yazar

Özgeçmişi Server Bedi takma ismini de kullanan yazar romanlarının yanı sıra, düşünsel yapıtları, polemikleri, köşe yazarlığı ve gazeteciliği ile de tanınır. 1889 yılında İstanbul'da doğan yazar, şair İsmail Safa'nın oğludur. Parasızlık ve küçük yaşta yakalandığı kemik veremi hastalığı yüzünden, düzgün bir eğitim hayatı olmasada, kendini yetiştirmeyi bilmiştir. Memur olarak Posta Telgraf Nezareti'nde çalıştı. I. Dünya Savaşı sırasında öğretmenlik yapan Safa, ağabeyi ile birlikte 1918'te 20. Asır gazetesini kurdu. "Asrın Hikayeleri" adıyla öyküler yazarak, 43 yıl sürecek gazetecilik ve yazarlık hayatına başladı. Son Telgraf, Tasvir-i Efkar, Cumhuriyet, Milliyet, Tercüman, Son Havadis gazetelerinde görev aldı. Yazılarını, '' Server Bedi'' adıyla yayımladı. Bu isimle, ünlü polisiye roman Cingöz Recai'yi yazdı. Safa romanlarında, insanın ruh hallerini çözümlemede, kurguda, dilinin kıvraklığında anlatım tekniklerinde denemelerinde okurlar tarafından başarılı bulunmuştur. Romanlarında, Doğu - Batı sorunlarını karakterlerde somutlaştırarak işlemiştir. Edebiyat dünyasında çok yönlü bir yazar olarak dikkati çekmiştir. Edebiyat, sanat, psikoloji, felsefe üzerine birçok makale de yazan yazar; güçlü ve polemikleri seven bir kişiliğe sahipti. (Önceleri sola yakın görüşler taşımış, II. Dünya Savaşı sırasında Nasyonel Sosyalistlere yakınlaşmıştır). Nazım Hikmet, Nurullah Ataç, Sabiha Sertel, Aziz Nesin ve Zekeriya Sertel ile kalem kavgaları yaparak, Türk Basınında büyük yankılar uyandırmıştır. Çok sevdiği oğlu Merve'yi askerlik yaparken kaybetmesi, yazarı çok sarsmış bu olaydan birkaç ay sonra 15 Haziran 1961'de ölmüştür.

Eserleri

           Roman

 • Gençliğimiz (1922)
 • Şimşek (1923)
 • Sözde Kızlar (1923)
 • Mahşer (1924)
 • Bir Akşamdı (1924)
 • Süngülerin Gölgesinde (1924)
 • Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü (1925)
 • Canan (1925)
 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930)
 • Fatih-Harbiye (1931)
 • Atilla (1931)
 • Bir Tereddüdün Romanı (1933)
 • Matmazel Noralya'nın Koltuğu (1949)
 • Yalnızız (1951)
 • Biz İnsanlar (1959)

            Hikaye

 • Hikâyeler (Halil Açıkgöz der., 1980)

             Oyun

 • Gün Doğuyor (1932)

             İnceleme - Deneme

 • Türk İnkılâbına Bakışlar (1938)
 • Büyük Avrupa Anketi (1938)
 • Felsefî Buhran (1939)
 • Millet ve İnsan (1943)
 • Mahutlar (1959)
 • Mistisizm (1961)
 • Nasyonalizm (1961)
 • Sosyalizm (1961)
 • Doğu-Batı Sentezi (1963)
 • Sanat- Edebiyat-Tenkid (1970)
 • Osmanlıca-Türkçe- Uydurmaca (1970)
 • Sosyalizm-Marksizim- Komünizm (1971)
 • Din-İnkılâp-İrtica (1971)
 • Kadın-Aşk-Aile (1973)
 • Yazarlar-Sanatçılar- Meşhurlar (1976)
 • Eğitim-Gençlik-Üniversite (1976)
 • 20. Asır - Avrupa ve Biz (1976)

             Ders Kitapları

 • Cumhuriyet Mekteplerine Millet Alfabesi (1929)
 • Cumhuriyet Mekteplerine Alfabe (1929)
 • Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat (I-IV, 1929)
 • Yeni Talebe Mektupları (1930)
 • Büyük Mektup Nümuneleri (1932)
 • Türk Grameri (1941)
 • Dil Bilgisi (1942)
 • Fransız Grameri (1942)
 • Türkçe İzahlı Fransız Grameri (1948)